dr Mateusz W. Romanowski D.O.
tel. 512 046 048

Dotychczasowa praca naukowa:

- rozdział w książce

1. Romanowski W, Lorenc R, Romanowski MW. Kinezyterapia w chorobach reumatycznych. Wielka Fizjoterapia Tom 2. Elsevier Urban & Partnetr. Wrocław, 2014. 

- artykuły, streszczenia w recenzowanych czasopismach:

1. Romanowski M, Rąglewska P. Sposoby radzenia sobie z bólem stawów kończyn i kręgosłupa przez osoby starsze. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2010;  5 ,

2. Romanowski M,  Korman P. Osteopatia-jeszcze mało znana wśród ankietowanych lekarzy. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2010; 1: 22.

3. Romanowski M.  Możliwość wykorzystania osteopatii w leczeniu fibromialgii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu,  2011; 3

4. Romanowski M. Łańcuchy mięśniowo-powięziowe. Charakterystyka taśm anatomicznych. Medycyna Manualna 2011; 2

5. Romanowski M. Stabilizacja statyczna i dynamiczna barku w toku postępowania rehabilitacyjnego po jednokrotnym zwichnięciu przednim stawu ramiennego. Leczenie zachowawcze. Fizjoterapia Polska 2011; 11: 1

6. Romanowski M,  Rąglewska P, Grześkowiak M. Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja.  2012; 30

7.  Romanowski M. Osteopatia uzupełnieniem leczenia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2012; 50(4): 1

8. Romanowski M, Romanowska J.,  Grześkowiak M. A comparison of the effects of deep tissu massage and therapeutic massage on chronic low back pain. E-newsletter Currents: Pain Management News and Research. American Academy of Pain Management’s 7/12/2012 

9. Romanowski M. Issues that Need to be Addressed in Massage Therapy. Nurs Midwifery Stud. 2012;1(2):109-10. DOI: 10.5812/nms.8773

10. Romanowski M. Kinezyterapia elementem kompleksowej rehabilitacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2012; 2 (30): 161- 167

11.  Romanowski M. Leczenie osteopatyczne w przewlekłym uszkodzeniu stożka rotatorów stawu ramiennego.  Medycyna Manualna 2013;1:24-37.

12. Romanowski M. Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną  chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – opis przypadku. Fizjoterapia Polska 2013 (13); 2 : 42- 47.

13. Romanowski M, Straburzyńska-Lupa A,  Romanowska A, Lorenc R. A comparison of the effects of kinesiotherapy and post-isometric relaxation on knee pain in patients with rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases June 2014 volume 73, supplement 2, page 1174.

14. Romanowski W, Zdanowska A, Romanowski M. Choroba zwyrodnieniowa stawów - aktualne standardy leczenia (Osteoarthritis - the current standards of treatment). Forum Reumatologiczne 2016;2(2):52-57.

15. Romanowski MW, Špiritovic M, Samborski W (2016) Deep Tissue Massage and its Effect on Low Back Pain and Functional Capacity of Pregnant Women - A Case Study. J Nov Physiother 6:295.

16. Romanowski MW, Dwornik M, Kwaśniewska A, Nowacka K , Samborski W. Ocena wpływu technik osteopatycznych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu  oraz odczucie bólu w zamrożonym barku - opis przypadku. (Evaluation of the impact of osteopathic techniques and  physical exercises on the range of motion and sensation of  pain in the frozen shoulder - a case report). Ból 2016, Tom 17, Nr 4, s. 53-58.

17Romanowski MW, Špiritović M, Zdanowska A, Kwaśniewska A. Ocena wpływu terapii manualnej na sprawność funkcjonalną rąk chorych z twardziną układową – opis przypadku  (Evaluation of the manual therapy effect on hand functional efficiency in the patients with systemic sclerosis – case description). Fizjoterapia Polska. 2016;16(4);14-23.

18. Romanowski MW. Fizjoterapia i terapia manualna chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów ze szczególnym uwzględnieniem stopy. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja.  2017; 80.

19. Romanowski MW. Toczeń rumieniowaty układowy i reumatoidalne zapalenie stawów. Diagnostyka i fizjoterapia. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja.  2017; 82.

20. Romanowski MW, Straburzńyska-Lupa A.  Krioterpaia w reumatologii.  Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja.  2017; 84.

21. Romanowski MW, Špiritović M, Rutkowski R, Dudek A, Samborski W, Straburzyńska-Lupa A. Comparison of Deep Tissue Massage and Therapeutic Massage for Lower Back Pain, Disease Activity, and Functional Capacity of Ankylosing Spondylitis Patients: A Randomized Clinical Pilot Study. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM. 2017;2017:9894128. doi:10.1155/2017/9894128. 

22. Rutkowski R, Gałczyńska-Rusin M, Małgorzata Gizińska M, Straburzyński-Lupa M, Zdanowska A, Romanowski MW, Romanowski W, Budiman-Mak E, Straburzyńska-Lupa A. Adaptation and Validation of the Foot Function Index-Revised Short Form into Polish. BioMed Research International, vol. 2017, Article ID 6051698, 7 pages, 2017. doi:10.1155/2017/6051698.

23. Romanowski MW, Kostiukow A, Majchrzak M, Malak R, Samborski W. Ból dolnego odcinka kręgosłupa u osób starszych. Możliwe przyczyny oraz skuteczność ćwiczeń wzmacniających. Rehab. Prakt. 2018, nr 1, s. 7-18.

24. Špiritović M, Štorkánová H, Oreská S, Šmucrová H, Heřmánková B,. Romanowski MW, Pavlů D, Olejárová M, Tomčik M. Nefarmakologická terapie u systémové sklerodermie. Cesk. Revmatol. 2018 : Vol. 26, nr 1, s. 34-44.

25. Romanowski MW, Majchrzak M, Kostiukow A, Malak R,  Samborski W. Wpływ terapii manualnej na odczucie bólu, sprawność oraz siłę chwytu rąk u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. (Effect of manual therapy on pain sensation and hand dexterity and grip strength in a patient with RA). Ortop. Traum. Rehab. 2018 : Vol. 20, nr 2, s. 157-162. doi: 10.5604/01.3001.0012.0433.

26. Straburzyńska-Lupa A, Kasprzak MP, Romanowski MW, Kwaśniewska A, Romanowski W, Iskra M, Rutkowski R. The effect of whole-body cryotherapy at different temperatures on proinflammatory cytokines, oxidative stress parameters, and disease activity in patients with ankylosing spondylitis. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2018, Article ID 2157496, 8 pages, 2018.

27. Kostiukow A, Romanowski MW, Ignaszak E, Poniewierski P, Jajor J, et al. (2018) Autoimmune Diseases and Vitamin Deficiencies on Autoimmune Thyroiditis, With Special Attention to Hashimoto Thyroiditis. Fam Med Med Sci Res 7: 232 DOI: 10.4172/2327-4972.1000232

 

 

- rozdziały w monografii:

1. Krótki P, Romanowski M,  Kot T.Środowisko wodne w profilaktyce zdrowotnej. Aktywność Fizyczna w profilaktyce zdrowia, WiDŚK, Opole, 2007, 28-33

2. Klimorowski M, Romanowski M,  Gliszyńska P. Użyteczność sport-testerów w indywidualizacji treningu.Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. AWF Poznań, 2009, 189-198

3. Krótki P,  Romanowski M,  Kot T. Wiedza Polaków na temat wpływu ruchu na organizm w świetle stylu życia człowieka. Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. AWF Poznań, 2009, 117-124

4. Romanowski M. Krioterapia ogólnoustrojowa ważnym elementem leczenia niefarmakologicznego chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów badań. Creativetime,  2011, 186-190

5.  Romanowski M. Powięź jako sieć przenosząca informacje. Ogólna "mapa drogowa" taśm anatomicznych. AWF Poznań, 2011: 277-282

6. Romanowski M, Romanowska J, Grześkowiak M.A comparison of the effects of deep tissue massage and therapeutic massage on chronic low back pain.  IOS Book Research into Spinal Deformities 8,  Amsterdam 2012, 411-414 

7.  Romanowski M. Wstępna ocena wpływu masażu głębokiego na funkcję i odczuwanie bólu chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa(ZZSK). Kultura fizyczna i turystyka w badaniach naukowych doktorantów. AWF Poznań 2012, 54-61

8.  Klimorowski M, Romanowski M. Wybrane techniki fizjoterapeutyczne w tendionopatiach. AWF Poznań 2013, 56-62

9.  Romanowski M. Masaż głęboki. Działanie przeciwbólowe u kobiet w ciąży. AWF Poznań 2013, 63-70

10. Grześkowiak M,  Lewandowski J, Bach E,  Barinow-Wojewódzki A,  Romanowski M. Plastrowanie dynamiczne w praktyce fizjoterapeutycznej. AWF Poznań 2013, 71-81

11. Romanowski M, Lorenc R, Romanowski W. Historia rehabilitacji w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie. DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU - Różne oblicza fizjoterapii. Katedra I Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. 2014; Tom 5; 7-19

12. Romanowski M, Barańska E, Klimorowski M, Romanowska J. Masaż głęboki taśmy głębokiej przedniej kończyny górnej w zespole „bolesnego barku” u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU - Różne oblicza fizjoterapii. Katedra I Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. 2014; Tom 5; 83-94

13. Barańska E, Romanowski M, Gajewska E, Sobieska M,  Samborski W. Rozwój i sposoby oceny funkcji kończyny górnej u dzieci w pierwszych miesiącach życia. DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU - Różne oblicza fizjoterapii. Katedra I Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. 2014; Tom 5; 95-103

 

 

 

- streszczenia z konferencji:

1.  Krótki P,  Romanowski M,  Kot T.Środowisko wodne w profilaktyce zdrowotnej., VI Międzynarodowe warsztaty kół naukowych i młodych pracowników nauki „Ruch jako lek…” Głuchołazy, 2007

2.  Klimorowski M, Romanowski M,  Gliszyńska P.Użyteczność sport-testerów w indywidualizacji treningu.VII Międzynarodowe warsztaty kół naukowych imłodych pracowników nauki „Ruch jako lek…”, Głuchołazy, 2008

3. Krótki P, Romanowski M,  Kot T. Wiedza Polaków na temat wpływu ruchu na organizm w świetle stylu życia człowieka. II Festiwal Nauki i Kultury Studenckiej AWF Poznań FENIKS, 2008

4. Romanowski M,  Rąglewska P. Sposoby radzenia sobie z bólem stawów kończyn i kręgosłupa przez osoby starsze. II Wiosna z fizjoterapią, Warszawa, 2008

5.  Romanowski M,   Korman P. Osteopatia-jeszcze mało znana wśród ankietowanych lekarzy. Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce, Pabianice, 2009

6 Romanowski M. Wpływ terapii manualnej na funkcję stawu kolanowego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji,Poznań, 2010

7.  Romanowski M. Wpływ terapii manualnej na odczuwanie bólu stawu kolanowego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego,Szczyrk, 2010

8 Romanowski M. Możliwość wykorzystania osteopatii w leczeniu fibriomialgii. VIII Międzynarodowe warsztaty kół naukowych i młodych pracowników nauki „Ruch jako lek…”,Głuchołazy, 2010

9 Romanowski M. Wpływ terapii manualnej na funkcję stawu kolanowego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. II Krajowe Spotkanie Reumatologiczne Sopot, 2010.

10 Romanowski M. Wykorzystanie technik terapii manualnej w celu usprawnienia stawu kolanowego chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianiace, 2010

11.  Romanowski M. Powięź jako sieć przenosząca informacje. Ogólna „mapa drogowa” taśm anatomicznych.IV FENIKS:” Nowe idee w badaniach nad rehabilitacją”,Poznań, 2010.

12.  Romanowski M. Wpływ masażu głębokiego na funkcję i odczuwanie bólu na przykładzie chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa(ZZSK) – opis przypadku. Międzynarodowy Dzień Inwalidy, XVII-Edycja, Zgorzelec 2011.

13.  Romanowski W ,  Brenda Z, Lorenc R,  Straburzyńska-Lupa A ,  Romanowski M, Z. Świetlik Z. Wpływ wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych na miejscowy stan zapalny u chorych z RZS. Międzynarodowy Dzień Inwalidy, XVII-Edycja, Zgorzelec 2011.

14.  Romanowski W,   Brenda Z, Straburzyńska-Lupa A,  Romanowski M.  Efekt przeciwbólowy wybranych zabiegów fizykalnych. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki 2011

15 Romanowski M. Wstępna ocena wpływu masażu głębokiego na funkcję i odczuwanie bólu chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa(ZZSK). II Krajowa Konferencja Naukowa Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2011

16. M. Romanowski: Stabilizacja statyczna i dynamiczna barku w toku postępowania rehabilitacyjnego po jednokrotnym zwichnięciu przednim stawu ramiennego. Leczenie zachowawcze. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź 2011

17.  Romanowski M. Osteopatia w uszkodzeniach pierścienia rotatorów. 6th international Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2012

18. Romanowski M,  Romanowska J,  Grześkowiak M. A comparison of the effects of deep tissu massage and therapeutic massage on chronic low back pain. 9th Biennial International Research Society of Spinal Deformities (IRSSD) Meeting, Poznań 2012

19.  Romanowski M. Osteopatia uzupełnieniem leczenia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 9th Central European Congress of Rheumatology and 3rd Annualn Meeting of Polish Rheumatologists, Kraków 2012

20.Romanowski W, Straburzyńska-Lupa A, Brenda Z, Romanowski M. Porównanie działania przeciwbólowego ciepła i zimna u chorych na RZS. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianiace 2012

21. Romanowski M, Klimorowski M. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną u chorych na ZZSK. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianiace 2012

22. Klimorowski M, Romanowski M. Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych tendinopatiach. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianiace 2012

23. Romanowski M. Masaż głęboki. Działanie przeciwbólowe  u kobiet w ciąży. konferencja naukowo- szkoleniowa pt. „Postępy w rehabilitacji klinicznej”, Ludwikowo 2012

24. Romanowski M. Leczenie osteopatyczne w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego. Międzynarodowy Dzień Inwalidy, XIX-Edycja, Zgorzelec 2013

25. Romanowski M, Lorenc R, Romanowski W. Historia Rehabilitacji w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie. 100 lat Ortopedii Polskiej, 50 lat Fizjoterapii w Polsce, Poznań 2013

26. Romanowski M, Romanowski W. 60 lat działalności Poznańskiego Ośrodka  Reumatologicznego w Śremie w stuletniej historii Poznańskiej Ortopedii. 100 lat Ortopedii Polskiej, 50 lat Fizjoterapii w Polsce, Poznań 2013

27. Romanowski M.  Masaż głęboki taśmy powierzchownej przedniej i głębokiej przedniej kończyny górnej jako forma prewencji bólu barku u pływaków.   VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Współczesne kierunki rehabilitacji po urazach wielonarządowych. 5-7.09 Poznań 2013 

28. Romanowski M.  Osteopatia uzupełnieniem kompleksowego leczenia fibromialgii.
VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Współczesne kierunki rehabilitacji po urazach wielonarządowych. 5-7.09 Poznań 2013

29. Romanowski M. Trening stabilizacyjny postawy ciała jako uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.   IV Krajowe Spotkanie Reumatologiczne. 12-14.09 Sopot 2013

30. Romanowski M, Klimorowski M. Masaż głęboki i jego oddziaływanie na chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. IX Ogólnopolska Konferencja „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii”. 25-26.10 Pabianice 2013

31. Romanowski MW. Leczenie zachowawcze „łokcia tenisisty”. Masaż głęboki uzupełnieniem kompleksowej fizjoterapii. Konferencja Naukowa - 20. Edycja - Zgorzelec 20-23 marca 2014

32. Klimorowski M, Lorenc R, Romanowski M. Propozycja terapii w zespole przedniego przedziału kolana. Konferencja Naukowa - 20. Edycja - Zgorzelec 20-23 marca 2014

33. Romanowski MW. Wykorzystanie stretchingu statycznego i poizometrycznej relaksacji mięśni w celu zwiększenia zakresu ruchu  w stawie ramiennym. Konferencja Naukowa - 20. Edycja - Zgorzelec 20-23 marca 2014

34. Romanowski M, Straburzyńska-Lupa A,  Romanowska A, Lorenc R. A comparison of the effects of kinesiotherapy and post-isometric relaxation on knee pain in patients with rheumatoid arthritis. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Paris, France, 11-14 czerwiec, 2014

35. Romanowski MW. Terapia manualna w leczeniu chorych z twardziną układową [Manual therapy in treatment of patient with systemic sclerosis]. X międzynarodowa Konferencja „Perspektywy Rozwoju fizjoterapii” ; Pabianice 17-18 października 2014

36. Romanowski MW, Špiritović M, Samborski W. Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) w leczeniu bólu przewlekłego [Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain management]. Konferencja Naukowa - 21. Edycja ; Zgorzelec 20-21 marca 2015

37. Romanowski MW, Straburzyńska-Lupa A, Romanowski W, Keczmer P, Majchrzycki M, Samborski W. Whole body cryotherapy in rehabilitation of patients with ankylosing spondylitis. World Confederation for Physical Therapy Congress; 1-4 maja, 2015, Singapore

38. Romanowski MW, Spiritovic M, Straburzyńska-Lupa A, Romanowski W, SamborskiW. Effectiveness of Deep Tissue Massage on Patient with Ankylosing Spondylitis. 9th World Congress of International Society of Physical and Rehabilitation Medicine 19-23 czerwca, 2015, Berlin, Germany.

39. Romanowski MW, Klimorowski M, Špiritović M, Samborski W. Stabilność posturalna u chorych z zesztywniającym zapaleniem  stawów kręgosłupa. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii; Pabianice 19-21 listopad 2015

40. Mateusz W. Romanowski, Włodzimierz Samborski. Badanie fizykalne niezbędnym elementem poprzedzającym fizjoterapię chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. (Physical assessment is necessary before starting physiotherapy in patients with rheumatoid arthritis). XXII-edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy "Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa". Zgorzelec, 18-20 III 2016.
 
41. Mateusz W. Romanowski, Olga Łabędzka, Wojciech Romanowski, Włodzimierz Samborski. Badanie kliniczne stawów krzyżowo-biodrowych u chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
( Clinical assessment of the sacroiliac joints in patients with ankylosing spondylitis). XXII-edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy "Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa". Zgorzelec, 18-20 III 2016.
 
42. Mateusz W. Romanowski, Roman Lorenc, Olga Łabędzka, Agata Zdanowska. Leczenie biologiczne i fizjoterapia w reumatologii.(Biological therapies and physiotherapy in rheumatic diseases). XXII-edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy "Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa". Zgorzelec, 18-20 III 2016.
 
43. Romanowski MW, Klimorowski M, Romanowska J, Samborski W. How to achieve shoulder stability after dislocation without operations? 9th international Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2016.
 
44. Romanowski MW, Špiritović M, Romanowska J,  Samborski W. Osteopathic treatment for the tennis elbow (lateral epicondylitis). 9th international Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2016.
 
45. Romanowski MW, Samborski W. Wpływ masażu głębokiego na zmniejszenie bólu dolnego odcinka kręgosłupa (Influence of deep massage on alleviating lower back pain).  IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (9th Congress of the Polish Association for the Study of Pain) Gdańsk, 15-17 września 2016.

46. Romanowski MW, Samborski W. Osteopatia i leczenie pacjentów z bólem przewlekłym (Osteopathy and treatment of patients with chronic pain.). IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (9th Congress of the Polish Association for the Study of Pain) Gdańsk, 15-17 września 2016.

47. Romanowski MW. Wpływ osteopatii na odczuwanie bólu i funkcję stawu kolanowego u chorych z RZS. III Forum Dyskusyjne JOINT PRESERVATION. Warszawa 20-21 październik 2016 r.

48. Romanowski MW, Romanowski W, Lorenc R, Samoborski W. Prawidłowy sposób wykorzystania wałka piankowego (foam roller) w celu zwiększenia zakresu ruchu w stawach. XII międzynarodowa Konferencja „Perspektywy Rozwoju fizjoterapii” ; Pabianice 25-26 listopada 2016.

49. Romanowski MW, Romanowski W, Samborski W. Impact of the maitland´s manual mobilization method on pain and functional parameters in rheumatoid arthritis hand - a case study. World Confederation for Physical Therapy Congress; 2-4 lipiec, 2017, Cape Town, South Africa.

50. Romanowski MW. Effects of foam rolling on range of motion of lumbar spine, hip joints and pain for patients with ankylosing spondylitis. World Confederation for Physical Therapy Congress; 2-4 lipiec, 2017, Cape Town, South Africa.

51. Romanowski MW, Romanowski W, Samborski W. Terapia manualna w leczeniu chorych z twardziną układową - opis przypadku. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Szczecin, 21-23 wrzesień 2017.

52. Romanowski MW, Majchrzak M, Kostiukow A, Malak R, Romanowksi  W, Samborski W. Ćwiczenia fizyczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów. XIII międzynarodowa Konferencja „Perspektywy Rozwoju fizjoterapii”. Pabianice 24-25 listopad 2017

53. Kwiatkowski M, Romanowski MW. Dolegliwości bólowe występujące u esportowców. (Pain discomfort affecting eSports players). X Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji "Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji". Rzeszów, 8-9 II 2018 r.

54.Romanowski MW , Kwiatkowski M, Samborski W.Możliwe przyczyny bólu dolnego odcinka kręgosłupa u osób starszych - przegląd piśmiennictwa. (Causes of low back pain in elderly - systematic review). X Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji "Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji". Rzeszów, 8-9 II 2018 r.

55.Romanowski MW, Romanowski W, Samborski W. An individualized manual therapy techniques in patients with systemic sclerosis may improve hand mobility – case report. 5th Systemic Sclerosis World Congress February 15-17, 2018, Bordeaux, France.

 

56. Majchrzak M, Łabędzka O, Lorenc R, Romanowski MW.  Zaburzenia równowagi ciała u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. (Impaired body balance in patients with rheumatoid arthritis). XXIV-edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy "Życie bez bólu. Zdrowe dzieci - zdrowa Europa". Zgorzelec, 15-17 III 2018.

57. Romanowski MW, Kostiukow A, Kwiatkowski M, Rosołek M, Samborski W. Główne przyczyny bólu pleców u osób starszych. Wielkopolski Dzień Fizjoterapii. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Poznań, 8 czerwca 2018 

 

© 2016 Osteopaci.com
Developed by famula.pl