dr Mateusz W. Romanowski D.O.
tel. 512 046 048

Specjalista  fizjoterapii

2015 - uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia /Dz. U. Nr 173, poz.1419/ ).

 

Tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej

2014 - Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby oraz sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

 

Osteopatia

2007-2013 Polska Akademia Osteopatii (Sutherland Collage of Osteopathic Medicine).

2016 - tytuł Dyplomowanego Osteopaty (DO) uzyskany w Państwowej Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej (jedyna Wyższa Uczelnia w Polsce kształcąca osteopatów)

na podstawie zdanego egzaminu praktycznego, teoretycznego oraz napisaniu pracy dyplomowej: 

"Ocena wpływu technik osteopatycznych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu  oraz odczucie bólu w zamrożonym barku - opis przypadku" 

Innowacyjne podejście oraz wysoki poziom merytoryczny  pracy pozwolił na opublikowanie wyników  w czasopiśmie naukowym "Ból"

 

Studia doktoranckie

2010-2014 studia doktoranckie (stypendium naukowe na rok 2010/11, stypendium naukowe 2013/14, stypednium dla najlepszych doktorantów 2013/14),  Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF Poznań.

 

Studia magisterskie

2005-2010 Akademia Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - kierunek fizjoterapia

05.03.10 obrona pracy magisterskiej pt.:”Wpływ terapii manualnej na odczuwanie bólu i funkcję stawu kolanowego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów”.

 

Szkolenia, kursy

2014

 • Terapia Manualna”(35 godzin) – prowadzący dr hab. Prof. UJK Zbigniew Śliwiński
 • Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży” (35 godzin) – prowadzący lek. med. Jerzy Borowiec

 

2013

 • Terapia Manualna kierunek OSTEOPATIA” (800 godzin) Sutherland Collage of Osteopathic Medicine
 •  „kurs podstawowy w Koncepcji PNF” (100 godzin) – prowadząca IPNFA Instruktor Gordana Poscic             
 •  „Teoria i filozofia fizjoterapii” (5 godzin) – prowadzący dr hab. Jan Szczegielniak
 • Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, kończyn dolnych i tułowia” (21 godzin) – prowadzący:  dr hab. Jan Szczegielniak, dr Katarzyna Bogacz, dr Marcin Krajczy, mgr Grzegorz Skiba
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego” (35 godzin) – prowadzący lek. med. Justyna Niedziela

 

2012

 • Podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii” (35 godzin) – prowadzący mgr Monika Domagała
 • Fizjoterapia u dzieci ryzyka” (35 godzin) – prowadzący dr Wojciech Kiebzak
 •  „Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia” (7 godzin) – prowadzący lek. med. Anna Chałupczak-Winiarska

 

2010

 • Neuromobilizacje nerwów obwodowych” – prowadzący dr Jacek Łuniewski
 • Diagnostyka funkcjonalna w terapii manulanej” – prowadzący dr Tomasz Wolny

 

2009

 • Manual therapy” (98 godzin) – Faculty of Physical Education and Sport, Charles University In Prague
 • Soft tissue techniques” (15 godzin) - Faculty of Physical Education and Sport, Charles University In Prague

 

2008

 • Masaż Głęboki” (100 godzin) – prowadzący dr Jarosław Ciechomski

2007

 • Kurs podstawowy Kinesiology Taping” – prowadzący mgr Tomasz Senderek
 • Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich (I-VI)” (160 godzin) – prowadzący dr Jarosław Ciechomski

 

2006

 • Masaż leczniczy” (169 godzin) – prowadzący dr Jacek Lewandowski

 

 

Odbyte staże

 

2014

 • Institute of Rheumatology and Clinic of Rheumatology, Charles University in Prague (85 godzin)
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Oddział Kardiologiczny (70 godzin)
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, XIII Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (105 godzin)

 

2013

 • Uzdrowisko Cieplice w Jeleniej Górze (70 godzin)

 

2012

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi, Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego (105 godzin)
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi, Oddział Kliniczny Neurologii (70 godzin)
 • Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (70 godzin)
 • Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (105 godzin)
 • Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (70 godzin)

 

2011

 • Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (70 godzin)
 • Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (105 godzin)
© 2016 Osteopaci.com
Developed by famula.pl