dr Mateusz W. Romanowski D.O.
tel. 512 046 048

Fizjoterpia domowa w ramach NFZ

Anteeo Osteopatia & Fizjoterapia

Śrem, Poznań, Września, Konin, Gniezno, Kórnik, Swarzędz

tel. 512 046 048

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane następującej grupie chorych:

- z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

- z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);

- uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

- z chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

- z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

- z urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;

- osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

 

Każdemu Pacjentowi przysługuje 5 zabiegów dziennie do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym

Zabiegi m.in. do wyboru:

•          praca inydidualna (ćw. bierne, ćwiczenia czynno-bierne)  5.11.04.0000073

•          masaż suchy 5.11.04.0000019 lub limfatyczny 5.11.04.0000065

•          nauka czynności lokomocji 5.11.04.0000013

•          ćwiczenia izometryczne 5.11.04.0000070

•          pionizacja 5.11.04.0000067

•          ćwiczenia wspomagane 5.11.04.0000075

•          laseroterapia 5.11.04.0000043

          Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii traumatologii narządu ruchu.

Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia od jego wystawienia.

 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w domu chorego pobierz

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,  Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej pobierz

© 2016 Osteopaci.com
Developed by famula.pl